Idén már túligényelték az agrárbiztosítások díjtámogatását

Az idei évre vonatkozó további tapasztalatokat, illetve a jövő évi kilátásokat összegzi a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) alábbi összegzése.

Közzététel dátuma:

Az idei évre vonatkozó további tapasztalatokat, illetve a jövő évi kilátásokat összegzi a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) alábbi összegzése.
Az immár harmadik éve működő díjtámogatott agrárbiztosítási rendszerben idén fordul először elő, hogy a kérelmekben szereplő díjtámogatási összegek meghaladják a keretet. Ezért miközben a korábbi években az ezt előre kérelmező ügyfelek valamennyi növénybiztosítási variáns esetében megkapták a maximálisan adható 65 százalékos utólagos díjtámogatást, az idén várhatóan rendszerenként változik majd a felosztás.

A szántóföldi növényekre, a borszőlőre és az almára kötött csomagbiztosítások (A típus) esetében továbbra is 65 százalék a visszatérítés mértéke, miközben a jórészt zöldség- és gyümölcskultúrára köthető, jégeső, fagy-, vihar- és tűzkárbiztosítások (B típus) esetén 48 százaléknyi, míg a többi konstrukció (C típus) esetén 30 százalékos visszatérítésre számíthatnak a termelők.

„Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai, illetve a támogatott biztosítások fokozatosan szélesedő kockázati köre miatt a mezőgazdasági termelők közül egyre többen élnek a díjtámogatással – magyarázza Póczik András, a FBAMSZ elnökségi tagja. – A konstrukció komoly előnye, hogy erősíti a termelők öngondoskodási hajlandóságát, ezért fontos, hogy a jövőben is megfelelő mértékű segítségre számíthassanak azok, akik élnek ezzel az eszközzel. Ehhez azonban jövőre mindenképpen növelni kell majd a keretösszeg mértékét.”

A gazdák folyamatos igénye, hogy a növénybiztosításokon túlmenően a támogatások egyes állattartási kockázatokra is terjedjenek ki a jövőben. Az idei tapasztalatok is azt indokolják, hogy a kiemelt kockázatú állatbetegségekre vonatkozó biztosítások (2014-ben ilyen volt a szarvasmarha-, juh- és kecskeállományt veszélyeztető úgynevezett kék nyelv betegség) is preferált támogatást élvezzenek a jövőben.

Változások 2015-ben
Jövőre a gazdáknak figyelniük kell arra, hogy bármikor is tesznek biztosítási ajánlatot, arról 5 napon belül kell a kérelmet benyújtaniuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé. Szintén változik a díjigazolás kiállításának határideje: ezt az eddigi november 15-i határidő helyett október 15-ig meg kell majd tenni.

„Célszerű lenne néhány ellentmondást is feloldani a jelenlegi szabályozásban – magyarázza a FBAMSZ szakértője. – Ha ugyanis most ugyanaz az ügyfél ugyanarra a területre köt először téli fagykár elleni biztosítást, majd később jégkárbiztosítást, a második biztosítását nem fogadják be a támogatott körbe.”

Továbbra is alapvető gond – főként a szőlő- és gyümölcskultúrák esetében – a folyósítás kedvezőtlen ütemezése. Jövőre az idei október 31-i határidőnél még korábban be kell majd fizetni a biztosítás teljes összegét ahhoz, hogy a díjigazolás előre hozott határidejét tartani lehessen. A visszatérítés azonban továbbra is csak a következő tavasszal jelenik meg a gazdálkodó számláján. Ez azt jelenti, hogy mintegy fél évre, a visszatérítés valós időpontjáig a gazdálkodóknak kell előfinanszírozniuk az akár több tízmilliós összeget. Akár az ütemezés változása, akár áthidaló lehetőségek bevezetése komoly segítség lenne a felelősen gondolkodó, de megfelelő likviditással nem rendelkező termelők számára.

Nem könnyű eligazodni
Ha az egyes piaci szereplők a túligénylés miatt 2015-ben is csak csökkentett mértékben kapják meg a díjtámogatást, még körültekintőbben kell majd kiszámolni azt az optimális biztosítási kombinációt, amely az adott termelőknek, termelési struktúrájuknak legjobban megfelel. A laikusok számára az is nehezíti az eligazodást, hogy az egyes biztosító társaságoknál nem ugyanazon növények és károkok szerepelnek az egyes kategóriákban.

Idéntől immár négy biztosító (az Allianz, a Generali, a Groupama, illetve az osztrák Hagelversicherung) termékei közül választhatnak a gazdálkodók. A fentiek miatt egyre nagyobb szerep jut az ajánlatok összehasonlítását, a speciális kockázatok és kárrendezési sajátosságok mérlegelését, illetve az ár-érték arányú kiválasztást segítő, a biztosítóktól független alkuszoknak

Az úgynevezett kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert 2012 januárjában vezették be. Az egyik pillér a már korábban is létező kárenyhítési rendszer, míg a másik a biztosítási díjtámogatás, melynek során a gazdálkodók a támogatott körbe tartozó biztosítások díjának legfeljebb 65 százalékát támogatásként visszakapják. További ösztönző elem a rendszerben, hogy csak a második pillérben részt vevők válnak jogosulttá a megítélt kárenyhítő juttatás teljes összegére.
A rendszer egyértelmű sikerét mutatja az állománydíj folyamatos növekedése: a Földművelésügyi Minisztérium adatai szerint míg 2012-ben a termelők mintegy 1,5 milliárd forintot fordítottak mezőgazdasági biztosításra, ez az összeg 2013-ban elérte a 4 milliárdot, idén pedig már megközelítette az 5,7 milliárdos szintet.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ:

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ)
A szövetség 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött létre, jelenleg 90 taggal és 4 pártoló taggal rendelkezik. E tagok a teljes alkuszi piac teljesítményének mintegy 60 százalékát biztosítják, az általuk közvetített és kezelt állomány alapján ma a szervezet az ország második legnagyobb biztosítótársasága lehetne. A FBAMSZ célja a szakmai érdekvédelem mellett az alkuszi tevékenység önszabályozása, szakmai és etikai hátterének kialakítása, az alkuszok oktatásáról, szakmai felelősségbiztosításáról történő gondoskodás, valamint a részvétel a biztosítási alkuszokra vonatkozó jogszabályok kialakításában. A szövetség 1993 óta tagja a biztosításközvetítők európai
szervezetének (BIPAR), és kapcsolatban áll más országokban működő szövetségekkel is.

A FBAMSZ az egységes arculat kialakításával, a szakmai érdekvédelmi munka erősítésével, a képzés és tudásszint színvonalának emelésével arra törekszik, hogy a biztosítási piacon az alkuszok számára kivívja az őket megillető rangot és helyet.