Kiteljesedhet a kgfb-liberalizáció: megszűnik az évi egyszeri díjhirdetés!

Az új szabályozás a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) által évek óta szorgalmazott többszöri díjhirdetési lehetőség bevezetésével egyidejűleg megoldhatja az előre hozott biztosításváltás anomáliáját is. Nem foglalkozik ugyanakkor a flottadíj-hirdetés kérdésével, amely ily módon a kgfb-piac utolsó túlszabályozott kérdésköre marad.

Közzététel dátuma:

Az új szabályozás a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) által évek óta szorgalmazott többszöri díjhirdetési lehetőség bevezetésével egyidejűleg megoldhatja az előre hozott biztosításváltás anomáliáját is. Nem foglalkozik ugyanakkor a flottadíj-hirdetés kérdésével, amely ily módon a kgfb-piac utolsó túlszabályozott kérdésköre marad.

Díjhirdetés tetszőleges időpontban – kiegyensúlyozottabbá váló piac

Az eddigi szabályozás szerint a biztosítók a teljes következő naptári évre az előző év október 30-ig hirdették meg díjtarifáikat, ez egyben a mindenkori kgfb-kampány kezdetét is jelentette. A 2013 januárjától bevezetendő új rendszer lehetővé teszi, hogy a biztosítók év közben is tetszőleges gyakorisággal változtathassanak a mindenkori kgfb-díjaikon, amelyeket azonban – az ügyfelek megfelelő tájékozódásának elősegítése érdekében – legalább hatvan nappal az alkalmazás előtt meg kell hirdetniük. A meghirdetés előírt helyei is igazodnak a változó körülményekhez: a biztosítóknak a saját honlapjukon kívül immár nem két országos napilapban, hanem a PSZÁF és a MABISZ honlapján kell közzétenniük az új tarifáikat (eltérés esetén az előbbi helyen szereplő tarifát tekintve mérvadónak.).

„Biztosítók százmilliárdos, nem feltétlenül önként vállalt „szerencsejátékának” vet véget az új szabályozás – hangsúlyozta Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – A kgfb-piac a gyakorlatban ugyanis hihetetlenül árfüggő, így lehetetlen elvárás volt az összes szereplő felé, hogy egy teljes évre előre eltalálják azt a díjszintet, amely mellett minimális nyereséggel, némely esetben akár veszteség mellett képesek legyenek új ügyfeleket szerezni. Az egyre irreálisabb díjak pedig súlyosan sértették az ügyfelek érdekeit is, hiszen azok alkalmazása erőteljesen növelte a felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók működési kockázatát. A többszöri díjhirdetéssel ugyanakkor végre teret nyerhet a kiegyensúlyozott verseny, és a hozzá kapcsolódó hosszú távú üzleti gondolkodás, amely a valós fogyasztói érdekeket szolgálja.”

 

Bealkonyult a negyed- és félévekkel előre megkötött kötelező biztosításoknak

Tekintettel arra, hogy az új szabályozással egy adott kgfb-évfordulóra csak két hónappal korábban ismerhető meg biztosan az aktuális biztosítói kínálat, a törvénymódosítás jelenlegi tervezete is kizárja, hogy a biztosító a biztosítási időszak kezdetét 60 nappal megelőzően kgfb-szerződést kössön. Mivel az új rendszer 2013. január elsejével működik majd, a törvénycsomag korábban hatályba lépő paragrafusai külön rendelkeznek az idei kgfb-kampányról is. Eszerint, amennyiben az országgyűlés a javaslatot a jelenlegi formájában fogadja el, a 2012. október 30-áig meghirdetendő díjtarifát az eddigieknek megfelelően 2013. január elsejétől kell alkalmazni, az év utolsó két hónapjában zajló kampányban viszont már idén sem lehet 2013. március 1-jét követő időszakra kötelező biztosítást kötni.

A FBAMSZ az elmúlt két év novemberi kampányidőszakai során hangsúlyosan szót emelt szemfüles piaci szereplők azon gyakorlata ellen, amely során az év végi kampányban akár 8-10 hónappal előrehozva ajánlották fel a biztosításváltás lehetőségét azoknak is, akiknek az évfordulója csak később, a következő év folyamán érkezett el. Ez az eljárás ugyanis az ügyfeleknek – az egész évre fixen hirdetett díjak miatt – valódi előnyt nem biztosított, ugyanakkor jelentősen bővítette a tévedési lehetőségek körét. Nem szólva arról, hogy ha időközben megváltozott az autós valamelyik, a tarifát befolyásoló adata (bónuszfokozat vagy lakhely), a szerződéses díj máris érvényét vesztette, ami szintén sok jogi és adminisztrációs problémát vonhatott maga után.

 

A flottadíj kérdése még rendezésre vár

A zárószavazásra váró törvénymódosítás jelentős előrelépést jelent a kgfb-piac jelenlegi anomáliáinak rendezésében. Fentieken kívül fontos eleme a rendelkezéseknek az is, hogy azonosítószámot vezet be a kártörténeti nyilvántartási rendszerben, ami fontos feltétele annak, hogy az ügyfél folyamatosan beazonosítható legyen, visszaszorítva az előző kampány során tapasztalt tömeges adategyeztetési problémák előfordulási gyakoriságát.

A jelenlegi törvénymódosítás ugyanakkor nem foglalkozik a flottadíj-hirdetés témakörével, amelynek kapcsán szintén szükség volna a jelenleginél rugalmasabb szabályozás bevezetésére.

„A flottadíj-hirdetés jelenlegi gyakorlatában az esetek jelentős részében paradox módon egy gépjárműflotta kapcsán jobban megéri egyenként biztosítást kötni a flottához tartozó autókra, mint csomagban. Ez a piaci logikának ellentmondó helyzet ráadásul felesleges adminisztrációs terhet jelent az ügyfél, a közvetítő és a biztosító számára egyaránt. A továbbra is rendezésre váró jelenség is rávilágít arra, hogy a túlszabályozás nem hatékony, és a flottabiztosítások terén is érdemes volna elmozdulni a liberalizáció felé” – hangsúlyozta Papp Lajos.