Még három hétig igényelhető az agrárbiztosítások idei díjtámogatása

Bár tavaly a rendelkezésre álló támogatási keretnek mindössze harmadát sikerült felhasználni, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) eddigi tapasztalatai szerint a némileg kedvezőbb feltételek miatt idén enyhén növekedhet az érdeklődés a konstrukció iránt. Valódi áttörés azonban csak a feltételek további jelentős módosításával érhető el.

Közzététel dátuma:

Bár tavaly a rendelkezésre álló támogatási keretnek mindössze harmadát sikerült felhasználni, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) eddigi tapasztalatai szerint a némileg kedvezőbb feltételek miatt idén enyhén növekedhet az érdeklődés a konstrukció iránt. Valódi áttörés azonban csak a feltételek további jelentős módosításával érhető el.
Tavaly óta ismét díjtámogatással köthetők egyes agrárbiztosítások. Az új rendszer a támogatott biztosítások díjának akár kétharmadát is megtéríti a csatlakozó gazdák számára, akik a kárenyhítő alapból is kétszer akkora juttatásra számíthatnak, mint a biztosítással nem rendelkező társaik.

„Több szempontból is kedvezőbb az idei helyzet a tavalyinál – hangsúlyozza Póczik András, a FBAMSZ elnökségi tagja. – 2012-ben az új rendszer számos feltétele csak a határidő előtti hetekben tisztázódott, sok termelőnek egyszerűen nem maradt ideje, hogy tudomást szerezzen a lehetőségről. További stabilitást ad, hogy a tavalyi 2,7 milliárddal szemben az idén 3,1 milliárd forint a támogatási keret, így az idén szerződők a tavalyi adatok ismeretében szinte biztosak lehetnek benne, hogy túligénylés miatt nem csökken a biztosításukra eső támogatás mértéke. Ezért arra számítunk, hogy az idén növekedhet a rendszerhez csatlakozó gazdálkodók száma.”

Hogyan tehető még vonzóbbá?
A mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásának rendszere jelentős előrelépést jelent, hiszen erősíti a mezőgazdasági gazdálkodók öngondoskodási hajlandóságát, miközben jelentős támogatást biztosít számukra. Ugyanakkor a konstrukció széles körű elterjedését még számos komoly akadály nehezíti – amint azt a tavalyi keretösszeg kihasználatlansága is mutatja. A FBAMSZ tapasztalatai szerint elsősorban az alábbi területeken van szükség további módosításokra:

• A folyósítás ütemezése – Talán a legtöbb problémát az okozza, hogy miközben a gazdálkodónak a biztosítás teljes összegét a tárgyév október 31-éig be kell fizetnie, a visszatérítést a jelenlegi szabályozás szerint akkor is csak 4-5 hónap múlva kaphatja meg, ha minden folyamat rendben lezajlott. A sokszor akár több tízmilliós összeg előfinanszírozását csupán nagyon kevés termelő képes gond nélkül megoldani.
• All risk típusú növénybiztosítások – A kárenyhítő alapból érkező összeget egyetlen termelő sem tudja előre megbecsülni még nagyságrendileg sem, hiszen az alapban összegyűlő összeg egy káresetre jutó mértéke az adott időszak időjárásának függvénye. Számos gazdálkodó számára ezért ösztönző megoldás lenne, ha a díjtámogatott biztosítások körébe olyan all risk típusú növénybiztosítások is bekerülnének, amelyeknek igénybe vevői mentesülnének a kárenyhítő alapba történő befizetésektől.
• Egyszerűbb termékek, átláthatóbb adatszolgáltatási rendszer – A gazdálkodók bizalmát alapvetően erősítené egy, a jelenleginél áttekinthetőbb rendszer, A bonyolultság jelenleg mind az egyes biztosítási feltételek összetettségében, mind az adatszolgáltatás menetében, illetve a káradatok átadásának folyamatában jól tetten érhető. A termelői bizalmatlanságot növeli, hogy egyes biztosítók egyéni feltételekkel (külön várakozási idők megszabásával, illetve az egyes kockázatok paramétereinek szűkítésével) élnek, amit a jelenlegi rendszer nem szankcionál.

Akár a százmilliós nagyságrendet is elérheti azoknak a ki nem fizetett díjvisszatérítéseknek az összege, amelytől azok a termelők estek el, akik az egységes támogatási kérelem űrlapján nem jelölték be a támogatott növénybiztosítás igényének rubrikáját. Az MVH ebben az esetben még akkor sem fizet, ha az érintettek egyébként minden más lépést az előírásoknak megfelelően hajtottak végre.

Miközben a jövőben célszerű volna egy ilyen sarkalatos kérdésben ikszelés helyett figyelemfelkeltő módon, külön nyilatkoztatni a termelőket, a FBAMSZ – mivel a tavalyi támogatási keret korántsem merült ki – célszerűnek tartaná megteremteni a csupán ezt a hibát elkövető termelők számára is a díjvisszatérítés lehetőségét.

Támogatott mezőgazdasági biztosítás – a legfontosabb határidők

Tevékenység Határidő
Egységes támogatási kérelem megújítása, biztosításkötés igényének jelzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé 2013. május 15.
A kérelem módosításának határideje – a díjtámogatás mértéke május 15 után napi 1 százalékkal, vagyis a határidőig akár 25 százalékkal csökken! 2013. június 10.
A biztosítási ajánlat másolatának, a kötvényszámnak, illetve a területi adatoknak a benyújtása az MVH felé 2013. július 30.
Az egész éves díj befizetése 2013. október 31.
Díjfizetés igazolásának megküldése az MVH-nak 2013. november 15.