Támogatott agrárbiztosítás: fontos határidő-változások 2015-ben!

Komoly pozitívum, hogy a támogatást még idén kiutalják a gazdáknak Szigorúbb benyújtási határidő, csökkenő támogatási keret, ugyanakkor még az idén kifizetett támogatási összegek: ezek a jelentős változások jellemzik az immár negyedik éve működtetett támogatott növénybiztosítási rendszert.

Közzététel dátuma:

Komoly pozitívum, hogy a támogatást még idén kiutalják a gazdáknak

Szigorúbb benyújtási határidő, csökkenő támogatási keret, ugyanakkor még az idén kifizetett támogatási összegek: ezek a jelentős változások jellemzik az immár negyedik éve működtetett támogatott növénybiztosítási rendszert. Idén a benyújtást a korábbi május 15-i határidő helyett május 31-ig (de legkésőbb az ajánlat aláírását követő 5 napon belül) kell megtenni, ám míg korábban a rendszer tartalmazott némi engedményt a későn ébredőknek, a 2015-es határidők rögtön jogvesztőnek számítanak. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) alábbi közleménye segít a gazdáknak az új szabályok (és bennük néhány új buktató) közti eligazodásban.

Míg az előző három évben az egységes kérelem megújításával egyidejűleg kellett rendelkezni az adott évi növénybiztosításokhoz kapcsolódó támogatási igényekről, ezt most külön igénylő lapon kell megtenni. Az igénylő lap mellé ugyanakkor az összes érintett biztosítási ajánlat másolatát csatolni kell, az így összeálló csomagot pedig az aláírástól számított 5 napon belül, de legkésőbb május 31-én postázni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé.

„A rendszer így összességében szigorúbbá vált, mivel korábban a későn ébredőknek a csúszás mértékétől függően egyre kisebb arányú visszatérítés fejében ugyan, de csaknem egy további hónapjuk maradt az intézkedésre – magyarázza Póczik András, a FBAMSZ elnökségi tagja. – Most azonban mind az öt napos időszak, mind a május 31-i határidő jogvesztő. Magyarul mindazon igénylőknek, akik az idén részesülni kívánnak a támogatásból, immár mindössze alig több mint másfél hetük maradt az intézkedésre!”

Emiatt a FBAMSZ arra számít, hogy idén először megtorpan a támogatás iránti érdeklődés meredek emelkedése. Mint korábban kiderült, az első, 2012- évben a termelők mintegy 1,5 milliárd forintnyi mezőgazdasági biztosításra kérték a támogatást, 2013-ban ez az érték elérte a 4 milliárd, majd 2014-ben már megközelítette az 5,7 milliárd forintot. Ez utóbbi összeggel – elsőként a konstrukció történetében – az uniós forrásból rendelkezésre álló, 3,3 milliárd forintos díjtámogatási keret már szűkösnek bizonyult az összes igény kielégítésére.

Ráadásul az idei keret – mely kivételesen nem EU-s forrásból, hanem tisztán a hazai költségvetésből származik – csupán 3 milliárd forint, amely közel tíz százalékkal kevesebb a tavalyi összegnél. Így nagy esély van rá, hogy még visszafogottabb érdeklődés mellett sem tudják majd az összes igényt maradéktalanul kielégíteni.

Korábban érkezik a visszatérítés

További fontos változás, hogy idén a teljes éves díjat egy hónappal korábban, már szeptember 30-áig rendezni kell. Ennek fejében ugyanakkor a visszatérítést már az idén a gazdák számlájára utalják, ami jelentős könnyebbség ahhoz képest, hogy az előző években erre gyakran csak a következő év tavaszán került sor, jelentős többletfinanszírozási terheket okozva az érintett gazdálkodóknak.

Továbbra sem könnyű eligazodni

Ha az egyes piaci szereplők a várható túligénylés miatt 2015-ben is csak csökkentett mértékben kapják meg a díjtámogatást, még körültekintőbben kell majd kiszámolni azt az optimális biztosítási kombinációt, amely az adott termelőknek, termelési struktúrájuknak legjobban megfelel. A laikusok számára az is nehezíti az eligazodást, hogy az egyes biztosító társaságoknál nem ugyanazon növények és károkok szerepelnek az egyes kategóriákban.

Tavaly óta immár négy biztosító (az Allianz, a Generali, a Groupama, illetve az osztrák Hagelversicherung) termékei közül választhatnak a gazdálkodók. A fentiek miatt egyre nagyobb szerep jut az ajánlatok összehasonlítását, a speciális kockázatok és kárrendezési sajátosságok mérlegelését, illetve az ár-érték arányú kiválasztást segítő, a biztosítóktól független alkuszoknak.

Az úgynevezett kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert 2012 januárjában vezették be. Az egyik pillér a már korábban is létező kárenyhítési rendszer, míg a másik a biztosítási díjtámogatás, melynek során a gazdálkodók a támogatott körbe tartozó biztosítások díjának legfeljebb 65 százalékát támogatásként visszakapják. További ösztönző elem a rendszerben, hogy csak a második pillérben részt vevők válnak jogosulttá a megítélt kárenyhítő juttatás teljes összegére.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ:

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ)
A szövetség 23 éve 13 alkuszcég elhatározásából jött létre, jelenleg mintegy 90 tagot számlál. Tagjai a teljes alkuszi piac teljesítményének közel 60 százalékát biztosítják, az általuk közvetített és kezelt állomány alapján ma a szervezet az ország második legnagyobb biztosítótársasága lehetne. A FBAMSZ célja a szakmai érdekvédelem mellett az alkuszi tevékenység önszabályozása, szakmai és etikai hátterének kialakítása, az alkuszok oktatásáról, szakmai felelősségbiztosításáról történő gondoskodás, valamint a részvétel a biztosítási alkuszokra vonatkozó jogszabályok kialakításában. A szövetség 1993 óta tagja a biztosításközvetítők európai szervezetének (BIPAR), és kapcsolatban áll más országokban működő szövetségekkel is.

A FBAMSZ az egységes arculat kialakításával, a szakmai érdekvédelmi munka erősítésével, a képzés és tudásszint színvonalának emelésével arra törekszik, hogy a biztosítási piacon az alkuszok számára kivívja az őket megillető rangot és helyet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Varga Péter
Target Communications
Tel.: +3630 328 7186
e-mail: varga@targetcom.hu