Pártolói tagsági viszony létesítése

Pártolói tagsági viszony létesítése

Ha Önök úgy döntöttek, hogy csatlakozni szeretnének Szövetségünkhöz, az Alapszabály értelmében kell eljárniuk.

Alapszabályunk

Üzleti Etikai Kódexünk

A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan, biztosításközvetítői tevékenységet többes ügynökként az MNB – korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), illetve az Állami Biztosításfelügyelet (ÁBIF) – engedélyével folytató gazdasági társaság, amely más érdekvédelmi szervezetnek nem tagja, és támogatni kívánja a Szövetségi célok közül azok megvalósítását, amelyekkel az általa végzett tevékenységből fakadó sajátosságokra figyelemmel azonosulni tud, és kötelezettséget vállal ezen célok megvalósítása érdekében a Szövetség részére történő tagdíj megfizetésére, adatszolgáltatási kötelezettséget vállal, a jelen Alapszabályt, az Üzleti Etikai Kódexet (ez utóbbi tekintetében kivételt képeznek a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kifejezetten alkuszokra vonatkozó rendelkezések), és a Szövetség Közgyűlése által megfogalmazott további szakmai és etikai követelményeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tagfelvételi kérelmét a Szövetség Elnöksége elfogadta.

Kérjük, hogy a tagfelvételi kérelmet küldje meg a FBAMSz titkárságának e-mail címére (titkarsag@fbamsz.hu), amelyhez a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

– Tagfelvételi kérelem (az oldal alján letölthető)

– Rövid cégbemutató (bemutatkozás, miben várja a szövetség segítségét / miért szeretne a FBAMSz tagja lenni)

– Cégkivonat

A tagfelvételi kérelemről az Elnökség dönt. Ennek jóváhagyása után a Belépési nyilatkozat (az oldal alján letölthető) aláírásával és az alaptagdíj időarányos egyidejű megfizetésével létre jön a tagsági viszony.

Az elnökségi döntés kézhezvételét követően kell eredetiben aláírva a Belépési Nyilatkozatot a Szövetség részére megküldeni.

Tagdíj:

Éves ÁrbevételÉves tagdíj
0-50 000 000 forint85 000 forint
50 000 001-70 000 000 forint105 000 forint
70 000 001-90 000 000 forint125 000 forint
90 000 001-110 000 000 forint145 000 forint
110 000 001-130 000 000 forint165 000 forint
130 000 001-150 000 000 forint185 000 forint
150 000 001-170 000 000 forint205 000 forint
170 000 001-190 000 000 forint225 000 forint
190 000 001 forinttól375 000 forint